Putna apoteka za inostranstvo

Svakog leta kada putujete na odmor treba da nosite sa sobom putnu apoteku. Pre svega, spakujte u kofer zdravstvenu knjižicu ili putno osiguranje ako putujete u inostranstvo. Lekovi uvek treba da budu u originalnom pakovanju sa uputstvom za upotrebu i sa prekontrolisanim rokom trajanja, odvojeni od drugog prtljaga.